Naše společnost se zabývá automatizací technologických a výrobních procesů pomocí PLC (programovatelných automatů), či jiných řídících prvků. Zajišťujeme vše od odborné analýzy problému, návrhu nejvhodnějšího řešení s odhadem finanční náročnosti, k samotnému zpracování řešení včetně potřebné dokumentace.

Jako příklad poslouží automatizace systému vytápění v objektech s možností dálkového ovládání (např. přes mobil).

K řešení používáme řídící systémy AMX, AMiT, vizualizační software iRidium mobile, případně další systémy.